CGB-kansli


CGB-kansli är ett gemensamt kansli för de båda institutionerna Geologi och Naturgeografi och Ekosystemvetenskap.

Denna hemsida har som syfte att Ni lätt ska kunna hitta den information/material som Ni behöver.

Vi tar tacksamt emot förslag om det är något som ni saknar.

Nyheter

Innehållsansvarig: Gisela Caesar
Senaste uppdatering: 2018-02-23

Administrera nyheter

Adress

Karta

CGB-kansliets placering 

Besöksadress

Geocentrum II, Sölvegatan 12

Postadress

CGB-kansli
Sölvegatan 12
223 62 Lund

Internpost

Hämtställe 16

Personal

Irma Habermann

EU-projekt
Reseräkningar för EU-projekt
Projektekonomi för INES
Kundfakturor och internfakturor
046-222 40 27
Irma.Habermann@cgbkansli.lu.se

Michaela Rydahl

Projektekonomi för INES och Berggrundsgeologi
Anläggningsredovisning för INES och GEOL
046-222 16 98
Michaela.Rydahl@cgbkansli.lu.se

Petra Andersson

Projektekonomi för INES och Kvartärgeologi
Inköp och upphandling för INES och GEOL
046-222 78 80
Petra.Andersson@cgbkansli.lu.se

Gisela Caesar

Bokslut och prognos för INES och GEOL
046-222 30 30
Gisela.Caesar@cgbkansli.lu.se

Ylva Schullström

Reseräkningar och förskott, Kundfakturor och Inköp
046-222 78 66
Ylva.Schullstrom@cgbkansli.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00